Centraal systeem voor slagerij Maros

Klant: Slagerij Maros
Koudemiddel: R513a en R449a
Capaciteit: 70 kW

Voor een slager heeft JK Veerhoek een centraal systeem geïnstalleerd om twee koelcellen, vier verwerkingsruimtes en een expeditie te koelen, tevens hebben we een installatie geïnstalleerd voor de vriescel. Voor de vriescel hebben we gebruikt gemaakt van het koudemiddel R449a, voor het centraal systeem is gekozen voor het koudemiddel R513a.